Διαβάστε εδώ το συνοπτικό απολογισμό δράσεων του Μικρού Ντουνιά
από τον Ιούνιο του 2017 μέχρι το Φεβρουάριο του 2020