Εθελοντισμός

Ο Μικρός Ντουνιάς είναι ένα εγχείρημα, που οργανώνεται και λειτουργεί κυρίως σε εθελοντική βάση. Δουλεύουμε εδώ και καιρό με όρεξη και μεράκι και προς μεγάλη μας χαρά γινόμαστε όλο και περισσότεροι/-ες. Εάν επιθυμείτε να συμμετέχετε στο Μικρό Ντουνιά, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας - είμαστε πραγματικά ανοιχτοί/-ες σε δημιουργικές προτάσεις!


Εκτός από τις άμεσες ανάγκες που θα ανακοινώνονται στη σελίδα μας,
οι πάγιες ανάγκες του εγχειρήματος σχετίζονται με:


Διερμηνεία και μετάφραση σε Αραβικά και Κουρδικά (διάλεκτοι Σοράνι & Κουρμάντζι)

Μεταφράσεις στα Αγγλικά

Λογιστική υποστήριξη

Νομική υποστήριξη

Εμψύχωση ομάδας

Κατασκευαστικές εργασίες/ έργα υποδομής

Μετακινήσεις

Δημιουργική απασχόληση/ δραστηριότητες παιδαγωγικής φύσης

Θεατρικές και κάθε είδους παραστάσεις
Ο Μικρός Ντουνιάς μεγαλώνει και καλεί εθελοντές

για την ενίσχυση της παιδαγωγικής του ομάδας
κατά τη σχολική χρονιά 2018-2019*
Ο Μικρός Ντουνιάς είναι ένα παιδαγωγικό εγχείρημα στη Μυτιλήνη της Λέσβου. Καθημερινά, παιδιά ντόπιων και προσφύγων πρώτης παιδικής ηλικίας παίζουν και μαθαίνουν μαζί στο δασάκι του ανοιχτού χώρου φιλοξενίας προσφύγων Lesvos Solidarity.  Γονείς, παιδαγωγοί και παιδιά διαμορφώνουμε  τη ζωή και τη μάθηση στο Μικρό Ντουνιά συλλογικά και πέρα από οποιαδήποτε μορφή διάκρισης. Σεβόμαστε το ρυθμό, τις ανάγκες και τις επιθυμίες κάθε ατόμου, ενθαρρύνοντας την ελευθερία επιλογής και την αυτορρύθμιση. Η υπαίθρια μάθηση μας φέρνει κοντά στα πλάσματα και τα στοιχεία της φύσης ενισχύοντας τις σχέσεις με το κάθε τι γύρω μας.

Επιθυμητές γνώσεις και σπουδές

  • Πτυχίο σχολής προσχολικής αγωγής  ή σπουδές σε εξέλιξη

  • Σπουδές/ επιμορφώσεις που σχετίζονται με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση/ την ελευθεριακή, τη δημοκρατική, τη βιωματική εκπαίδευση/ την παιδαγωγική του δάσους

  • Ελληνική, αγγλική, αραβική, κουρδική γλώσσα

Επιθυμητή η εμπειρία…

…με παιδιά προσχολικής ηλικίας

…στη διαπολιτισμική εκπαίδευση

…στην ελευθεριακή, δημοκρατική, βιωματική εκπαίδευση

…στην παιδαγωγική του δάσους/ στην υπαίθρια μάθηση/ στη ζωή στην ύπαιθρο

…σε συλλογικές διαδικασίες και αυτόοργανωμένα εγχειρήματα

Απαραίτητη η διάθεση για…

…αλληλεπίδραση με παιδιά προσχολικής ηλικίας

…έμπρακτη αποδοχή του δικαιώματος κάθε παιδιού για αυτενέργεια και αυτορρύθμιση

…συνεχή θεωρητική κατάρτιση και επιμόρφωση επί παιδαγωγικών θεμάτων

…συμμετοχή στη συγγραφή παιδαγωγικών κειμένων και τη συνδιοργάνωση συλλογικών αυτομορφώσεων

…συμμετοχή σε συλλογικές (ως προς την οργάνωση και τη λήψη αποφάσεων) διαδικασίες, σε ένα αυτόοργανωμένο εγχείρημα γονέων και παιδαγωγών

…συμβολή στην προώθηση της δημοκρατικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα


Αποστολή βιογραφικού και σύντομου motivation letter στη διεύθυνση mikrosdounias@gmail.com μέχρι τις 31 Μαΐου 2018.
Λοιπά δικαιολογητικά θα ζητηθούν μετά από σχετική συνέντευξη, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης ή μέσω skype.


*Η πρόσκληση αφορά την περίοδο από 1 Σεπτεμβρίου 2018 έως και 30 Ιουνίου 2019. Ελάχιστη διάρκεια παραμονής εθελοντών/-τριών: 3 μήνες.
Ο Μικρός Ντουνιάς καλεί εθελοντές

για την ενίσχυση της παιδαγωγικής του ομάδας
κατά την περίοδο του καλοκαιριού

(15 Ιουνίου - 15 Αυγούστου 2018)Ο Μικρός Ντουνιάς είναι ένα παιδαγωγικό εγχείρημα στη Μυτιλήνη της Λέσβου. Καθημερινά, παιδιά ντόπιων και προσφύγων πρώτης παιδικής ηλικίας παίζουν και μαθαίνουν μαζί στο δασάκι του ανοιχτού χώρου φιλοξενίας προσφύγων Lesvos Solidarity.  Γονείς, παιδαγωγοί και παιδιά διαμορφώνουμε  τη ζωή και τη μάθηση στο Μικρό Ντουνιά συλλογικά και πέρα από οποιαδήποτε μορφή διάκρισης. Σεβόμαστε το ρυθμό, τις ανάγκες και τις επιθυμίες κάθε ατόμου, ενθαρρύνοντας την ελευθερία επιλογής και την αυτορρύθμιση. Η υπαίθρια μάθηση μας φέρνει κοντά στα πλάσματα και τα στοιχεία της φύσης ενισχύοντας τις σχέσεις με το κάθε τι γύρω μας.

Επιθυμητές γνώσεις και σπουδές

  • Πτυχίο σχολής προσχολικής αγωγής  ή σπουδές σε εξέλιξη

  • Σπουδές/ επιμορφώσεις που σχετίζονται με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση/ την ελευθεριακή, τη δημοκρατική, τη βιωματική εκπαίδευση/ την παιδαγωγική του δάσους

  • Ελληνική, αγγλική, αραβική, κουρδική γλώσσα

Επιθυμητή η εμπειρία…

…με παιδιά προσχολικής ηλικίας

…στη διαπολιτισμική εκπαίδευση

…στην ελευθεριακή, δημοκρατική, βιωματική εκπαίδευση

…στην παιδαγωγική του δάσους/ στην υπαίθρια μάθηση/ στη ζωή στην ύπαιθρο

…σε συλλογικές διαδικασίες και αυτόοργανωμένα εγχειρήματα

Απαραίτητη η διάθεση για…

…αλληλεπίδραση με παιδιά προσχολικής ηλικίας

…έμπρακτη αποδοχή του δικαιώματος κάθε παιδιού για αυτενέργεια και αυτορρύθμιση

…συνεχή θεωρητική κατάρτιση και επιμόρφωση επί παιδαγωγικών θεμάτων

…συμμετοχή σε συλλογικές (ως προς την οργάνωση και τη λήψη αποφάσεων) διαδικασίες, σε ένα αυτόοργανωμένο εγχείρημα γονέων και παιδαγωγών

…συμβολή στην προώθηση της δημοκρατικής, διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα


Αποστολή βιογραφικού και σύντομου motivation letter στη διεύθυνση mikrosdounias@gmail.com μέχρι τις 31 Μαΐου 2018.
Λοιπά δικαιολογητικά θα ζητηθούν μετά από σχετική συνέντευξη, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης ή μέσω skype το μήνα Ιούνιο.