Μικρός Ντουνιάς

Γιατί να μας στηρίξτε μας οικονομικά;

Ο Μικρός Ντουνιάς είναι ένα Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο, οι δράσεις του οποίου είναι προσβάσιμες σε όλους/-ες, ανεξαρτήτως οικονομικής κατάστασης ή οποιασδήποτε άλλης διάκρισης. Για τους συμμετέχοντες & τις συμμετέχουσες στις δράσεις μας ισχύει το σύστημα της ελεύθερης οικονομικής συνεισφοράς.


Η διαχειριστική ομάδα του Μικρού Ντουνιά, αποτελούμενη κυρίως από εθελοντές/-τριες, προσπαθεί σκληρά, ώστε τα υπόλοιπα έξοδα να καλύπτονται μέσω δωρεών. Υπάρχουν πολλά έξοδα που πρέπει να καλυφθούν όπως μισθοί παιδαγωγών, εκπαιδευτικό υλικό, θέρμανση και έργα υποδομής.


Εάν προτίθεστε να στηρίξετε οικονομικά το εγχείρημα, παρακαλούμε εξετάστε σοβαρά την πιθανότητα να γίνετε μηνιαίος συνδρομητής/μηνιαία συνδρομήτρια. Η παγιότητα των εσόδων μας βοηθά να προγραμματίσουμε και να αισθανόμαστε μία βασική οικονομική ασφάλεια.


Ευχαριστούμε από καρδιάς!

Desktop Site