Μικρός Ντουνιάς

Εθελοντές & εθελόντριες:

Μπορείτε να στηρίξετε έμπρακτα την παιδαγωγική ομάδα του Μικρού Ντουνιά,
αποκτώντας παράλληλα θεωρητική και πρακτική κατάρτιση
στη διαπολιτισμική εκπαίδευση,
την ελεύθερη βιωματική μάθηση,
την παιδαγωγική του δάσους.


Ενημερωθείτε για τις λεπτομέρειες:

Desktop Site