Δωρεά μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό:

Εθνική Τράπεζα

Αριθμός λογαριασμού: 415/004159-91
IBAN: GR15 0110 4150 0000 4150 0415 991

SWIFT/BIC τράπεζας: ETHNGRAA

Δικαιούχος: Σύλλογος Μικρός Ντουνιάς

Αιτιολογία: Δωρεά

Δωρεά μέσω PayPal:

Πατήστε το κουμπί «Ενίσχυσέ μας» στην αριστερή στήλη της ιστοσελίδας μας!

Μηνιαία συνδρομή μέσω PayPal:

Γίνετε πάγιος/-α υποστηρικτής/-τρια του Μικρού Ντουνιά,
καταβάλλοντας μηνιαία συνδρομή ύψους 10€ μέσω PayPal.
Πατήστε το κουμπί «Μηνιαία Συνδρομή» στην αριστερή στήλη της ιστοσελίδας μας!

Μηνιαία συνδρομή μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής:

Διευθετήστε πάγια τραπεζική εντολή για το Μικρό Ντουνιά
επικοινωνώντας με την τράπεζα σας ή μέσω internet banking.