Λήψη αποφάσεων


Γονείς, παιδιά, παιδαγωγοί, εθελοντές/-τριες κι εκπρόσωποι της Αλληλεγγύης Λέσβου συμβάλλουν ενεργά στην οργάνωση του Μικρού Ντουνιά. Η εβδομαδιαία συνέλευση έχει την ευθύνη οργάνωσης του εγχειρήματος, επίλυσης των θεμάτων που προκύπτουν και σχεδιασμού των επόμενων βημάτων. Οι αποφάσεις λαμβάνονται δημοκρατικά κι ομόφωνα, μέσω διαλόγου που στόχο έχει τη λήψη κοινά αποδεκτών αποφάσεων. Στόχος μας είναι η γνώμη των παιδιών να λαμβάνεται πάντοτε υπόψιν και να παίζει πρωτεύοντα ρόλο στη λήψη των αποφάσεων.